KKK

Siin asuvad enim küsitud küsimustele vastused


ESSIA hakkab kursusi korraldama ISIA metoodika ka õppekavade põhjal. Teatud kursuste eksameid on võimalik anda rahvusvahelistele eksamineerijatele (ametlik ISIA pädevus) ning litsents on rahvusvaheline. Ainult Eestis töötamiseks piisab ka ESSIA kursusest ehk eksamineerijad väljastavad ainult ESSIA litsentsi. Kursuste maht ja omandatavad teadmised on tegelikult analoogsed, rahvusvahelise litsentsi omandamine on muidugi mõnevõrra kallim.

Pigem mitte, proffesionaalsed suusakoolid töötavad ikkagi koolitatud ja litsenseeritud inimestega. Mõningatel juhtudel on olemas ka suusakoolide sisesed koolitused. ESSIA eesmärk on, et aastaks 2023 oleks Eesti suusakoolides litsenseeritud instruktorid.

Erinevatel kursustel on erinevad kriteeriumid eksamite osas. Eksamid, mida peale kursust ei läbitud, saab teatud juhtudel ilma kursust läbimata taas anda volitatud eksamineerijale. Soovitame aga kindlasti konsulteerida koolitajatega, vajadusel arendada oskusi ning vähendada puudujääke enne korduseksamit.

Kindlasti tundub päris paljudele, et sõiduoskus on täitsa hea, ilmselt võiksin ka teisi õpetada. Instruktori töö on aga kooslus päris mitmetest asjadest ja sõiduoskus on ainult üks osis. Soovitame kindlasti lasta oma sõiduoskust hinnata proffidel, võimalik, et “üllatusi” on nii positiivseid, aga võimalik, et ka negatiivseid. Aga õppida pole kunagi hilja ja siin me saame juba abiks olla!

Võib suht kindel olla, et tööd leiab, kohalikes suusakeskustes on reeglina instruktorite puudus. Instruktori amet on hea võimalus kombineerida tegemisi tavatööga, arvestades, et peamine vajadus instruktorite järele on nädalavahetustel. Samuti valitseb instruktorite põud kõikjal maailmas, enese arendamise puhul on võimalik tööd leida väga põnevates paikades.

Keegi ei ole sündinud instruktor ja teadmised omandatakse ikkagi õppe ja treeningu käigus. Vähemagi kõhkluse korral konsulteeri mõne suusakeskuse suusakooliga ja saad erapooletu hinnangu.  Kindlasti võid julgelt osaleda kursusel juhul kui: valdad mäest alla laskumise oskusi erineva raskusastmega nõlvadel ja valdad paralleelset pöördetehnikat.

Kindlasti! Kursusel osalemine on hea võimalus arendada sõiduoskust märgatavalt. Kursuste üks oluline osa on tehniliste sõiduoskuse omandamine ja täiendamine. Eraldi on olemas ja aitavad arengule kaasa tehnilise sõidu kursused/moodulid.