KKK

Siin asuvad enim küsitud küsimustele vastused


ESSIA korraldab instruktorite koolitust ISIA metoodika ja õppekavade põhjal. Kõrgeima taseme kursuste eksameid on võimalik anda rahvusvahelistele eksamineerijatele (ametlik ISIA pädevus) ning litsents on rahvusvaheline. Ainult Eestis töötamiseks piisab ka ESSIA L1 kursusest ehk väljastatakse ESSIA L1 (national) litsents. Kursuste maht ja omandatavad teadmised on analoogsed erinevate riikide samalaadsete algtaseme koolitussüsteemidega. Olenevalt asukohast, on rahvusvahelise litsentsi omandamine muidugi mõnevõrra kallim.

Kahjuks mitte, professionaalsed suusakoolid töötavad ikkagi koolitatud ja litsenseeritud instruktoritega. Mõningatel juhtudel on olemas ka suusakoolide sisesed koolitused, need küll ei anna rahvusvaheliselt akstepteeritavat tunnustust.

Erinevatel kursustel on erinevad kriteeriumid eksamite osas. On metoodika, teooria ja muidugi sõidueksam. Eksamid, mida peale kursust ei läbitud, saab teatud puhkudel ilma kursust läbimata taas anda volitatud eksamineerijale. Soovitame aga kindlasti konsulteerida koolitajatega, vajadusel arendada oskusi ning vähendada puudujääke enne korduseksamit.

Kindlasti tundub päris paljudele, et sõiduoskus on hea, ilmselt võiksin ka teisi õpetada. Instruktori töö on aga eelkõige õpetada, ja selle juures on sõiduoskus ka oluline. Oleme kohanud päris palju täitsa OK sõitjad, õpetamisel ja oskuste edasi andmisel on nad aga täitsa hädas. Arvestatav sõiduoskus on üsna suur eelis, omandamaks õiget metoodikat. Õppida pole kunagi hilja ja siin me saame juba abiks olla!

Võib suht kindel olla, et tööd leiab, kohalikes suusakeskustes on reeglina instruktorite puudus. Instruktori amet on hea võimalus kombineerida tegemisi tavatööga, arvestades, et peamine vajadus instruktorite järele on nädalavahetustel. Samuti valitseb instruktorite põud kõikjal maailmas, enese arendamise puhul on võimalik tööd leida väga põnevates paikades.

Keegi ei ole sündinud instruktor ja teadmised omandatakse ikkagi õppeprotsessi käigus. Vähemagi kõhkluse korral konsulteeri mõne suusakeskuse suusakooliga ja saad erapooletu hinnangu. Kindlasti võid julgelt osaleda kursusel juhul kui: valdad mäest alla laskumise oskusi erineva raskusastmega nõlvadel ja valdad paralleelset pöördetehnikat. Samas on ESSIA kursustel sõitma saanud nädalaga ka need, kellele olid enne ainult sinised nõlvad jõukohased. Miski pole võimatu!

Kindlasti! Kursusel osalemine on hea võimalus arendada sõiduoskust märgatavalt. Kursuste üks oluline osa on algselt õige sõiduoskuse omandamine ja edasi täiendamine. Meie kursustel on osalenud inimesed, kes tulevad ainult sõiduoskust lihvima nädalaks. Tulenevalt sellest on nad saanud tegevusele hoopis uue vaate, lisaks veel vahva hobi-töö. Eraldi on olemas ja aitavad arengule kaasa tehnilise sõidu kursused/moodulid.