Koolitussüsteem

ESSIA koostööpartnerid võimaldav ESSIA kursuste lõpetajatele soodustingimustel osalemist jätkukursustel. Samuti on võimalik koostööprojekti raames asuda tööle (L2 kursuse lõpetajatel) Soome keskustes FNASI süsteemis. Eesti suusainstruktorite koolitussüsteem järgib rahvusvahelise instruktorite assotsiatsiooni (ISIA) standardeid, ESSIA on INTERSKI & IAESS ametlik liige.

Koolitussüsteem on kavandatud vastama instruktorite töö vajadustele ja seda arendatakse koos erinevate huvirühmadega pidevalt. ESSIA teeb tihedalt koostööd IAESS, FNASI, PSIC ja teiste organisatsioonidega koolitussüsteemide ühtlustamise ja instruktorite rahvusvahelise tööjõu vahetamise osas.

Koolitussüsteem põhineb kolmel (L1, L2, L3) kursusel, kus õpetatakse mäesuusatamise või lumelauaga sõitmise teadmisi, oskusi ja juhendamisoskusi. Lisaks kursustele, korraldatakse 1-7 päevaseid mooduleid ja koolitusperioode.

Suusainstruktoriks õppimine algab baaskursusega. Kursusel osalejad saavad soovikorral olemasoleva sõiduoskuse taseme testimiseks konsulteerida ESSIA koolitajatega. Kursuse osalemise eelduseks on probleemideta elementaarne sõit sinistel-punastel nõlvadel, omades suusataja-lauataja pidurdamise ja pööramise põhioskusi. Rajasõidu oskus ei ole kursusele tulles määrav, iga osaleja saab oma edasist täiendõpet lisaks kavandada vastavalt oma võimetele.

Suusaõpetajate L1 baaskursuse peamine koolituskoht on Eesti, L2 kursused toimuvad Soomes. Lisaks on suusakoolidel ja suusakeskustel võimalus ESSIA kursusi-koolitusi broneerida ja tellida vabalt valitud keskustes.