LÕPPES ESSIA MÄESUUSAINSTRUKTORITE ESIMENE BAASKURSUS

Sellel hooajal alustas ESSIA mäesuusainstruktorite baaskursusega. Detsembris alustanud kursusele registreerus 13 osalejat, peamiselt sooviga saada instruktori baasõppe tunnistus, osaliselt aga ka sooviga parendada suusatamise oskust. Kursus alustas detsembri keskel esimese 4 päevase sessiooniga Kuutsemäel ning koolitama asusid rahvusvaheliselt litsentseeritud instruktorid Valdo Kangur, Oliver Treufeldt ja Erlend Aav. Kui detsembris oli ilmataat meile suhteliselt armuline ja valitsesid täiesti normaalsed olud, siis jaanuari sessiooni pidime lükkama kahjuks veebruari, lihtsalt Eestis ei valitsenud talisporti soosivaid olusid.

Kuutsemäe meeskond tegi veebruari alguses suure pingutuse lume tootmiseks – suured tänud! Kursuse II session sai alustada 10.veebruaril ning 14.veebruaril lõpetati kursus eksamitega. Kursusel osalejad pidid eksamineerijatele sooritama suusakooli sõiduharjutuste eksami ning metoodika-ja teooriaseksami. Eksamid läbis esimese korraga 10 kursusel osalejat, 2 osalejat pidime kutsuma tagasi korduseksamile. Ühe osaleja graafik ei võimaldanud kahjuks osaleda, seda oludest tuleneva kalendri muutuse tõttu. ESSIA team aga võimaldab paindlikult läbida kursus ja sooritada eksamid tulevikus.

Meil on hea meel, et Eestis on nüüd juures 12 baasteadmistega ESSIA mäesuusainstruktorit. Kursuse lõpetajad on võimelised edasi andma mäesuusatamise algteadmisi õpilastele. See on eriti oluline, sest õigesti mäesuusatamise ABC õpetamine on õpilaste oskuste edaspidiseks arenguks kindel vundament.

Kohtumiseni suusanõlvadel!

Team ESSIA