COVID-19 OHUST TULENEVAD SOOVITUSED & KÄITUMISED SUUSAKOOLIDELE

COVID-19 OHUST TULENEVAD SOOVITUSED SUUSAKOOLIDE

Soovitame võtta kasutusele alljärgnevad lisameetmed suusakooli opereerimiseks.

Oluline on suusakooli ennetuskontseptsioon

Mistahes COVID-19 sümptomite korral (peavalu, haistmismeelte kadu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu, nohu, maitsemeelte kadu, kurguvalu, palavik), ei tohi instruktor osaleda suusakooli ega suusakeskuse töös. Võimalikset sümptomitest tuleb viivitamatult informeerida suusakooli manageri või/ja suusakeskuse juhatust.

Instruktorite ja suusakooli personali puhastuskava

  1. Õppevahendite puhastamine (võimalikud suusatunni abivahendid, millega kliendil on füüsiline kontakt).
  2. Instruktori riiete puhastamine: regulaarne pesu peale nädalavahetust või/ja vajadusel peale tööpäevi.
  3. Hügieeni- ja puhastuskava suusakooli kontoritele (desinfitseeriv vahend siseruumide külastajatele ja instruktoritele), siseruumide tuulutus.
  4. Luua suusakooli sisesed eeskirjad, millega tagatakse koolituse puhul minimaalse vahemaa järgimine.
  5. Infotahvlid ja teavitamine kliendipiirkonda sisenemisel (suusakooli bürood) inimestele, kes ei ela ühises leibkonnas, minimaalne kaugus on 2m, suu-ja ninakaitse kandmise kohustus siseruumis.
  6. Välismaalt saabuvatel lumespordi instruktoritel on SARS COV2 test kohustuslik, suusakoolis saab töötada neg testi olemasolu ja karantiini läbimise korral.
  7. Suusakooli külaliste registreerimine andmekaitset arvestades
  8. Suusakooli külalisi tuleb teavitada kooli ja keskuse kanalites, et nad ei osale õppes, kui neil on COVID-19-ga seotud sümptomid
  9. Kui õppe ajal või suusakooli külalistele esineb sümptomeid või nad kahtlustavad, et neil on COVID-19 haigega kokkupuude, tuleb see isik viivitamatult teistest eraldada.
  10. Põhjalik kätepesu peaks toimuma mitu korda päevas kõikide lumespordi instruktorite puhul. Vajalikud on desoained suusakooli staabis kasutamiseks.

Lumesporditunnid / Üldine

Selleks, et hõlbustada vahemaa reeglite järgimist (min 2 meetrit vahemaa kliendiga), on oluline valida ühesuguste oskustega õpilased (gruppiõppe puhul).

Samuti on oluline valida oskustele vastav õppekoht, et oleks võimalik vahetut kontakti nõudvad tegevused (algõppe puhul) võimalik asendada tegevustega distantsilt. Õppeprotsess võib paratamatult venida ajaliselt pikemaks (rohkem tegevusi tasasel maal vähese libisemisega ABC puhul), samas on see turvalisem viis kõigile. Seda tuleb kliendile ka selgitada. Alternatiivina võib instruktor alati soovitada maskis õpet, samas ei ole see kõige parem õppeprotsessi kommunikatsiooni puhul.

Tuletame ka meelde, et lapsed kuni 12.a. ei ole kohustatud maski kandma kohtades, kus seda nõutakse.

Lumelaua algajate õpet pakkudes, on soovitatav pakkuda seda kohe teha maskis (kätega toetatav vahetu kontakt, näod vastakuti kliendiga).

Soovitus grupiõpped: Grupiõppeid soovitame vältida, eriti kui ei ole teada grupis osalejate taust (erinevad leibkonnad jne).

Kui suusakool aga otsustab grupiõpet pakkuda, soovitame seda ainult edasijõudnutele, vältimaks liigset vahetut kontakti.

Kogunemispunktid tuleb valida ruumiliselt avarad, nii et minimaalne kauguse hoidmine on võimalik.

Lifti kasutamisel tuleb hoolitseda ka selle eest, et suusakooli külalised järgivad lifti COVID eeskirju.

Kui kaugust kliendist ei ole võimalik saavutada rohkem kui 2 meetrit, tuleb kanda maski

Kliendile tuleb selgitada, et tulenevalt lisategevustest ja turvalisuse tagamisest, pikeneb õppeprotsess.

NB! HOIA app kasutamine kõikide instruktorite poolt peaks olema kohustuslik.

Ohutu õppe pakkumise ja riski minimaliseeriva maski kasutamises ei ole midagi ebatavalist. Liiga lähedase kontakti vältimine on kliendi, aga eelkõige suusakooli instruktori ja suusakeskuse personali turvalisuse huvides, arvestades erinevate võõraste inimeste suurt rotatsiooni.

ESSIA Team