ESSIA JA FNASI ALUSTAVAD INSTRUKTORITE KOOLITAMISE KOOSTÖÖPROGRAMMIGA.

ESSIA ja FNASI sõlmisid koostööleppe instruktorite koolitusprogrammide koostöö osas. Alates 2021/2022 hooajast on ESSIA C taseme kursuse lõpetajatel võimalik FNASI B taseme kursusel osaleda lihtsustatud korras. FNASI B taseme (lõpetajad on rahvusvahelise ISIA stamp kvalifikatsiooniga instruktorid) kursusel osalemiseks ei pea enam eelnevalt läbima FNASI C kursust. ESSIA C kursuse lõpetajatel on võimalik läbida enne kursust 2 päevane FNASI B kursuse ettevalmistav  “pre-module” päev ja  testipäev. Pre-module toimumiskoht on 19 & 20.01.2022 Kuutsemäel. Lähiaastate perspektiivis lepiti kokku, et eesmärk on ühildada ESSIA C kursuse litsents edaspidi automaatsel aksepteeritavaks Soomes.

ESSIA & FNASI koostööprogrammi raames hakkab toimuma koolituste eksaminaatorite ja treenerite vahetus. Samuti hakatakse korraldama erinevate refresh moodulite läbiviimist nii Eesti kui ka Soomes.

Antud koostöö lihtsustab ja avardab selgelt ESSIA kvalifikatsiooniga instruktorite võimalusi rahvusvahelisel talispordi koolitajate turul. Samuti võimaldab koostöö, läbi erinevate moodulite ja refresh kursuste, tõsta ESSIA instruktorite kvalifikatsiooni ja taset.

Team ESSIA